Owners of grazing animals

Agriculture is carried out in several of the nature reserves owned and managed by the Foundation with grazing animals, which is a major factor in keeping the land open. The annual care of the old cultivated land often includes grazing by both cattle and sheep. These animals have different grazing preferences, and thus this method achieves the best result, both for the land and the animals.

Contact details, IN ALPHABETICAL order

Arholma
Jonny Nord (Arholma)
Mobil: 070-377 78 06

Björnö
Sören Jakobsson (Björnö)
Tel: 08-571 420 35
Cell: 070-838 83 17

Tom Jakobsson (Björnö)
Tel: 073-679 63 58

Finnhamn, Särsö and Kålgårdsön
Martina Högberg (Finnhamn)
Tel: 08-542 462 42
Cell: 070-461 74 21

Fjärdlång
Johan & Åse Borg (Stegsholm, Gålö)
Tel: 08-500 533 08
Cell: 070-313 14 72

Grinda
Kajsa Markne (Grinda)
Cell: 070-377 39 03

Gålö, Askvik och Stegsholm
Anders Borg (Stegsholm)
Tel: 08-500 333 72
Cell: 070-441 56 26

Johan Borg (Stegsholm)
Tel: 08-500 333 08
Cell: 070-313 14 72

Gålö, Frönäs
Lars och Eva Thoreson
Cell: 070-370 63 24, 070-234 23 01

Gålö, V Bondäng
Sven Dahlskog (Gålö)
Tel: 08-500 333 70

Gålö, Ö Bondäng
Anneli and Totte Sjöberg
Tel: 08-742 28 06

Gällnö, Karklö, Gällnö Västerholme
Gösta Sundström (Gällnö)
Cell: 0709-58 98 41

Hammersta
Douglas and Solveig Selling (Hammersta)
Tel: 08-500 490 53

Hjälmö, Hästnacken, Gränö, Lisslö Västerholmen, Norrgårdsön, Träskö-Storö
Per and Lill Schierman (Hjälmö)
Tel: 08-571 661 33
Cell: 070-377 57 48

Häringe
Peter Karlsson (Häringe)
Tel: 08-530 442 70
Cell: 070-314 42 70

Idö
Jonny Nord (Arholma)
Cell: 070-377 78 06

Käringboda and Landsort
Tommy Rensbo (Långholm)
Tel: 070-584 84 26

Lidö
Micke Jansson (Lidö)
Tel 0176-404 54
Cell: 070-377 38 78

Lådna, Lådnaön
Krister and Karin Sjöblom (Lådna)
Tel: 08-500 493 04
Cell: 070-377 88 91
Cell: 070-736 49 95

Möja, Granholmen, Hemö, Hägna
Catrine Andersson and Bertil Fröberg (Möja)
Tel: 070-718 16 79
Cell: 070-787 79 46

Möja-Lökaön, Österviken
Björn Sundberg (Möja)
Tel: 08-571 640 30
Cell: 070-377 58 12

Nämdö, Boskapsön, Jungfruskär, Grönskär, Långviksskär
Stina Molander, Per Fjärdhäll (Nämdö)
Tel: 08-571 564 18
Cell: 070-846 72 20

Riddersholm
Tommy Karlsson (Gräddö)
Tel: 0176-409 64
Cell: 0708-871 367

Anders Jansson (Väsby)
Tel: 0176-22 04 62

Rånö
Christian and Christer Blomlöf (Rånö)
Tel: 08-501 576 34

Själbottna
Thomas Klein and Kerstin Karlén (Själbottna)
Tel: 0176-843 22

Ålö, Utö
Anders and Anna Blomlöf (Ålö)
Tel: 08-501 576 03
Cell: 070-377 98 04

Östra Lagnö
Thomas Brottman (Östra Lagnö)
Tel: 08-542 425 81